Doradztwo biznesowe – moda czy realna pomoc?

Coraz częściej spotykanym pojęciem w sferach biznesowych jest consulting Poznań. Z rozwiązań takich korzysta coraz więcej firm, zwłaszcza takich, których struktury są rozbudowane, lub też, które działają w bardzo dochodowych sektorach.

Rozwiązanie tylko dla bogatych?

Coraz częściej spotykanym pojęciem w sferach biznesowych jest consulting Poznań

Autor zdjęcia: PlayPennies

Niestety, na ogół doradztwo biznesowe pociąga za sobą duże koszty. Wynika to przede wszystkim z faktu, że są to usługi ściśle wyspecjalizowane, w których bazuje się na wąskiej specjalizacji i rzadko spotykanym doświadczeniu konsultantów i doradców biznesowych. A jak to zwykle bywa – to, co ma wysoką wartość i może zapewnić nam spore profity, również sporo kosztuje. Z drugiej strony, stwierdzić można, że wysoka cena dodatkowo podnosi rangę tego rodzaju usług, sprawiając, że stają się one usługami elitarnymi i niedostępnymi dla wszystkich.

Naturalnie, w takiej sytuacji można postawić pytanie o zasadność płacenia tak dużych pieniędzy za doradztwo i wsparcie konsultingowe. Rodzi się w takich momentach (zwłaszcza w sytuacji pojawiających się cyklicznie trudności, z którymi zmaga się firma) pokusa by zaoszczędzić i na przykład przeszkolić pracowników, lub też zatrudnić kogoś posiadającego tego rodzaju wiedzę na stałe.

Jak wydawać pieniądze, to na rozwiązania, które przyniosą określone korzyści

Niestety, jak pokazuje praktyka wielu firm, w których starano się takie rozwiązania wdrożyć, rzadko zdarza się, że pracownicy zatrudnieni w firmie mają tak szeroką i wyspecjalizowaną wiedzę na różne tematy, by byli oni w stanie samodzielnie rozwiązać problemy, z którymi zmaga się ich organizacja. Poza tym, pamiętać musimy również o poufności wielu informacji, które powinny być zachowane jedynie dla kadry zarządczej. Dość często zdarza się, bowiem, że do przeprowadzenia analizy konieczny jest wgląd w tajne dokumenty firmy, które strzeżone są nawet przed jej pracownikami. Nie mogąc, więc zagwarantować tego, że zostaną one upublicznione, lub też, że nie trafią w niepowołane ręce – lepiej nie wtajemniczać w nie pracowników. Konieczne w takiej sytuacji staje się, więc skorzystanie z zewnętrznej pomocy fachowców, którzy po dokonaniu wnikliwej analizy mogą wdrożyć działania mające na celu uzdrowienie danej organizacji i rozwiązanie problemów, z jakimi się ona zmaga.